Địa chỉ: 376 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Website : pktaimuihong.net

Email : bstrantai75@gmail.com

 bản đồ